Znajomość branży

 • Podstawowa teoria aparatu rentgenowskiego

  Zwykły aparat rentgenowski składa się głównie z konsoli, generatora wysokiego napięcia, głowicy, stołu i różnych urządzeń mechanicznych.W głowie umieszcza się lampę rentgenowską.Generator wysokiego napięcia i głowica małego aparatu rentgenowskiego są zmontowane razem, co ze względu na swoją lekkość nazywa się głowicą kombinowaną.
  Czytaj więcej
 • Co to jest wycofanie wyrobu medycznego?

  Wycofanie urządzenia medycznego odnosi się do zachowania producentów urządzeń medycznych w celu wyeliminowania wad poprzez ostrzeżenie, kontrolę, naprawę, ponowne oznakowanie, modyfikację i ulepszenie instrukcji, aktualizację oprogramowania, wymianę, odzyskiwanie, zniszczenie i inne środki zgodnie z zalecanymi ...
  Czytaj więcej
 • Jaka jest klasyfikacja wycofania wyrobu medycznego?

  Wycofanie wyrobu medycznego jest klasyfikowane głównie według wagi wad wyrobu medycznego Wycofanie pierwszej klasy, użycie wyrobu medycznego mogło lub spowodowało poważne zagrożenie dla zdrowia.Wycofanie wtórne, użycie wyrobu medycznego mogło lub spowodowało tymczasowe lub odwracalne zagrożenie dla zdrowia.Trzy...
  Czytaj więcej
 • Najnowszy produkt ogólnoświatowych, mainstreamowych detektorów płaskich

  Firma Canon wypuściła niedawno trzy detektory Dr w ahra w Anaheim w Kalifornii w lipcu.Lekki bezprzewodowy detektor cyfrowy cxdi-710c i bezprzewodowy detektor cyfrowy cxdi-810c mają wiele zmian konstrukcyjnych i funkcjonalnych, w tym więcej zaokrągleń, zwężających się krawędzi i wbudowanych rowków do przetwarzania...
  Czytaj więcej
 • Jaka jest treść środków administracyjnych dotyczących wycofania wyrobu medycznego (do Wdrożenia Próbnego)?

  Wycofanie urządzenia medycznego odnosi się do zachowania producentów urządzeń medycznych w celu wyeliminowania defektów poprzez ostrzeganie, kontrolę, naprawę, ponowne oznakowanie, modyfikację i ulepszenie instrukcji, aktualizację oprogramowania, wymianę, odzyskiwanie, zniszczenie i inne środki zgodnie z zalecanymi procedurami dla ...
  Czytaj więcej
 • Jaka kara zostanie nałożona, jeśli wyrób medyczny nie spełni obowiązku wycofania?

  Jeżeli wytwórca wyrobu medycznego stwierdzi wadę wyrobu medycznego i nie dokona wycofania lub odmówi wycofania wyrobu medycznego, nakazuje wycofanie wyrobu medycznego oraz karze grzywny w wysokości trzykrotności wartości wyrobu medycznego podlegającego wycofaniu;W przypadku poważnych konsekwencji regi...
  Czytaj więcej
 • Jakie są wymagania dotyczące wycofania wyrobu medycznego?

  Producenci wyrobów medycznych ustanowią i ulepszą system wycofywania wyrobów medycznych zgodnie ze środkami administracyjnymi dotyczącymi wycofywania wyrobów medycznych (wdrożenie próbne) wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i wprowadzonymi w życie 1 lipca 2011 r. (Rozporządzenie nr 82 Ministerstwa Zdrowia) , kol...
  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie o aktywnym wycofaniu dużego sprzętu medycznego we wrześniu 2019 r

  Firma Philips (China) Investment Co., Ltd. poinformowała, że ​​ze względu na przedmiotowe produkty firma Philips zidentyfikowała niewielką liczbę sond s7-3t i s8-3t. Z powodu nieprawidłowego programowania sondy TEE w procesie produkcyjnym firma Philips (China) Investment Co. ., Ltd. wykonała przenośny system kolorowej diagnostyki ultrasonograficznej...
  Czytaj więcej
 • Firma Siemens Medical po sprzedaży ukarała wysoką grzywną w Korei Południowej

  W styczniu tego roku Koreańska Komisja ds. Sprawiedliwego Handlu stwierdziła, że ​​Siemens nadużył swojej pozycji lidera na rynku i dopuścił się nieuczciwych praktyk biznesowych w zakresie obsługi posprzedażnej i konserwacji sprzętu do obrazowania CT i MR w koreańskich szpitalach.Siemens planuje złożyć pozew administracyjny...
  Czytaj więcej
 • Niektórzy mówią, że Dr Market może zarobić 10 miliardów, wierzysz w to?

  Linia produktów Dynamic Dr Od pierwszego dynamicznego Dr wprowadzonego na rynek w 2009 roku przez firmę Shimadzu do obecnych producentów głównego nurtu wprowadzono dynamiczne produkty Dr.Od sporadycznej dynamicznej wystawy produktów Dr na wystawie sprzętu medycznego do dynamicznego Dr, staje się popularny na wystawie, a nawet ...
  Czytaj więcej
 • Najnowsze osiągnięcie rentgenowskiego płaskiego detektora panelowego na świecie

  Firma Canon niedawno wypuściła na rynek trzy detektory Dr w ahra w Anaheim w Kalifornii w lipcu.Przenośna bezprzewodowa czujka cyfrowa cxdi-710c i bezprzewodowa czujka cyfrowa cxdi-810c mają wiele zmian w konstrukcji i funkcji, w tym bardziej zaokrąglone rogi, zwężone krawędzie i...
  Czytaj więcej
 • Wykryto lukę w oprogramowaniu urządzenia do obrazowania układu sercowo-naczyniowego firmy Philips

  Według raportu agencji bezpieczeństwa cve-2018-14787 jest to problem z zarządzaniem uprawnieniami.W produktach Intellispace cardio (iscv) firmy Philips (iscv w wersji 2. X lub starszej oraz Xcelera w wersji 4.1 lub starszej) „atakujący z uprawnieniami do aktualizacji (w tym uwierzytelnieni użytkownicy) mogą ukraść...
  Czytaj więcej
12Dalej >>> Strona 1 / 2