Përgjegjësia

21

Ne besojmë se nëse një kompani synon të arrijë sukses afatgjatë, ajo duhet të krijojë vlerë për aksionerët e saj si dhe shoqërinë.

Qytetërimi tregtar dhe përgjegjësia sociale janë bashkim harmonik.