மருத்துவ சாதனத்தை திரும்பப் பெறுவதற்கான தேவைகள் என்ன?

மருத்துவ சாதன உற்பத்தியாளர்கள் சுகாதார அமைச்சகத்தால் வழங்கப்பட்ட மருத்துவ சாதனங்களை திரும்பப் பெறுவதற்கான (சோதனை அமலாக்கம்) நிர்வாக நடவடிக்கைகளுக்கு இணங்க மருத்துவ சாதனங்களை திரும்பப்பெறும் முறையை நிறுவி மேம்படுத்த வேண்டும். , மருத்துவ சாதனங்களின் பாதுகாப்பு குறித்த தொடர்புடைய தகவல்களைச் சேகரித்து, குறைபாடுகள் உள்ள மருத்துவ சாதனங்களை ஆராய்ந்து மதிப்பீடு செய்தல், குறைபாடுள்ள மருத்துவ சாதனங்களை சரியான நேரத்தில் நினைவுபடுத்துதல்.மருத்துவ சாதன வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் பயனர்கள் மருத்துவ சாதன உற்பத்தியாளர்களுக்கு தங்கள் திரும்ப அழைக்கும் கடமைகளை நிறைவேற்ற உதவுவார்கள், திரும்ப அழைக்கும் திட்டத்தின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப மருத்துவ சாதனங்களின் திரும்ப அழைக்கும் தகவலை சரியான நேரத்தில் தெரிவிக்கவும், குறைபாடுள்ள மருத்துவ சாதனங்களைக் கட்டுப்படுத்தவும் மீட்டெடுக்கவும் உதவுவார்கள்.ஒரு மருத்துவ சாதன வர்த்தக நிறுவனம் அல்லது பயனர் அது செயல்படும் அல்லது பயன்படுத்தும் மருத்துவ சாதனத்தில் ஏதேனும் குறைபாட்டைக் கண்டால், அது உடனடியாக மருத்துவ சாதனத்தின் விற்பனை அல்லது பயன்பாட்டை நிறுத்தி, உடனடியாக மருத்துவ சாதன உற்பத்தியாளர் அல்லது சப்ளையருக்குத் தெரிவித்து, உள்ளூர் மருந்து ஒழுங்குமுறைத் துறைக்கு புகாரளிக்க வேண்டும். நேரடியாக மத்திய அரசின் கீழ் உள்ள மாகாணம், தன்னாட்சிப் பகுதி அல்லது நகராட்சி;பயனர் ஒரு மருத்துவ நிறுவனமாக இருந்தால், அது அமைந்துள்ள மத்திய அரசாங்கத்தின் கீழ் உள்ள மாகாணம், தன்னாட்சிப் பகுதி அல்லது நகராட்சியின் சுகாதார நிர்வாகத் துறைக்கும் தெரிவிக்க வேண்டும்.


இடுகை நேரம்: டிசம்பர்-10-2021