Kiến thức ngành

  • Xu hướng phát triển của ngành CT ống toàn cầu trong những năm gần đây

    Vào tháng 6 năm 2017, Dunlee, một công ty cung cấp linh kiện X-quang và CT được Philips mua lại vào năm 2001, đã thông báo rằng họ sẽ đóng cửa nhà máy phát điện, phụ kiện và linh kiện (GTC) tại Aurora, Illinois.Hoạt động kinh doanh sẽ được chuyển đến nhà máy hiện tại của Philips ở Hamburg, Đức, chủ yếu để phục vụ...
    Đọc thêm