Siemens Medical nakon prodaje visoko kažnjen u Južnoj Koreji

U januaru ove godine, Korejska komisija za pravednu trgovinu utvrdila je da je Siemens zloupotrebio svoju vodeću poziciju na tržištu i uključio se u nepoštene poslovne prakse u postprodajnom servisu i održavanju CT i MR opreme za snimanje u korejskim bolnicama.Siemens planira da podnese administrativnu tužbu protiv kazne i nastavi da osporava optužbe, navodi se u izveštaju koji je objavila Korejska biomedicinska komisija.Nakon dvodnevnog saslušanja koje je održala Korejska komisija za pravednu trgovinu, Korejska komisija za poštenu trgovinu odlučila je da provede nalog za ispravku i novčanu naknadu kako bi se isključili mali i srednji konkurenti na tržištu usluga održavanja CT i MR opreme.

Prema saopštenju Komisije za poštenu trgovinu Koreje, kada agencija za popravke treće strane radi za bolnicu, Siemens daje nepovoljnije uslove (cijena, funkcija i vrijeme potrebno za izdavanje servisnog ključa), uključujući kašnjenje u pružanju potrebnog servisnog ključa za upravljanje sigurnošću opreme i održavanje.Korejska komisija za poštenu trgovinu izvijestila je da je od 2016. godine Siemensovo tržište održavanja opreme činilo više od 90% tržišnog udjela, a tržišni udio četiri organizacije za popravke trećih strana koje su ušle na tržište bio je manji od 10%.

Prema svom saopštenju, Korejska komisija za pravednu trgovinu je takođe utvrdila da je Siemens slao preterana obaveštenja bolnicama, objasnila rizike potpisivanja ugovora sa trećim stranama za popravke i istakla mogućnost kršenja autorskih prava.Ako bolnica ne potpiše ugovor sa organizacijom za održavanje treće strane, odmah će besplatno izdati napredni servisni ključ na dan zahtjeva, uključujući svoju naprednu automatsku dijagnostičku funkciju.Ako bolnica potpiše ugovor sa organizacijom za održavanje treće strane, ključ usluge osnovnog nivoa se daje u roku od najviše 25 dana nakon slanja zahtjeva.


Vrijeme objave: Dec-10-2021