Historia

1

maj, 2019
lëshimi i suksesshëm i detektorit të parë statik me panel të sheshtë me rreze x

2

Dhjetor, 2019
lëshimi i suksesshëm i detektorit të parë dinamik me panele të sheshtë me rreze X

3

shtator 2021
lëshimi i suksesshëm i detektorit të parë të panelit të sheshtë me rreze x CMOS

4

dhjetor, 2021
lëshimi i suksesshëm i detektorit të parë me panel të sheshtë me rreze X pa tel